Raport: Sektor nieruchomości pod presją polityki klimatycznej?

W najbliższych latach sektor nieruchomości poddany będzie rosnącej presji społecznej na wypracowanie rozwiązań, które będą przeciwdziałać zmianom klimatu. Taki wniosek płynie z badania rynku zleconego przez Union Investment po ostatnim szczycie klimatycznym w Katowicach.

Badanie pokazuje, że niemal połowa respondentów (49%) uważa, że presja społeczna na firmy z sektora nieruchomości w zakresie podejmowania działań przeciwdziałających globalnemu ociepleniu wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat. Presja ta będzie stopniowo narastać, w perspektywie dwuletniej jedynie 37% respondentów spodziewa się rosnącego nacisku ze strony opinii publicznej.

Największego wzrostu społecznych oczekiwań wobec branży spodziewają się deweloperzy i firmy budowlane – aż 55% przedstawicieli tych firm spodziewa się znaczącego wzrostu oczekiwań społeczeństwa już w ciągu najbliższych dwóch lat. Nie dziwi to w kontekście faktu, że firmy te tworzą zasoby nieruchomości na przyszłość i w większym stopniu stykają się z tematami zrównoważonego rozwoju przy już prowadzonych projektach.

– Biznes nieruchomościowy zakłada długoterminową perspektywę Dlatego też najwięksi inwestorzy rynkowi powinni już teraz zadbać o włączenie celów klimatycznych do swoich strategii biznesowych, zanim jeszcze temat ten wejdzie do głównego nurtu debaty publicznej –mówi Jens Wilhelm, członek zarządu Union Investment Asset Management Holding AG.

Badanie ujawniło również konieczność poprawy jakości i poszerzenia zakresu danych dotyczących zrównoważonego budownictwa. Aż 72% respondentów wskazało, że obecnie udostępniane dane nie pozwalają na skuteczne raportowanie o sposobie użytkowania aktywów nieruchomościowych. Odsetek ten był jeszcze wyższy w przypadku inwestorów rynku nieruchomości, funduszy emerytalnych czy firm ubezpieczeniowych.

– Potrzebę uzyskania wartościowych danych o zrównoważonym budownictwie widzimy szczególnie wśród inwestorów instytucjonalnych. Kluczem do usprawnienia raportowania w tym obszarze jest ściślejsze powiązanie cyfryzacji ze zrównoważonym rozwojem. Pozwoli ono nieruchomościom na skuteczne konkurowanie z innymi klasami aktywów w długim terminie – stwierdził Jens Wilhelm.

Badanie objęło 150 osób zawodowo zajmujących się rynkiem nieruchomości w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, największych gospodarkach w Europie. Respondenci odpowiadali na pytania w kontekście tzw. reguł katowickich, pakietu wdrażającego porozumienie paryskie z 2015 r. Zgodnie z nimi, państwa-sygnatariusze zobowiązały się do przyjęcia jednolitych standardów raportowania do ONZ emisji gazów cieplarnianych. Narody uprzemysłowione powinny je wdrożyć w 2022 r.

 

Informacja prasowa