Rekordowe zainteresowanie najemców magazynami w Polsce

Rynek magazynowy w Polsce odporny na pandemię. Dużo nowej powierzchni, rekordowe zainteresowanie najemców, mniej pustostanów – tak wynika z raportu o rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce opracowanego przez BNP Paribas Real Estate Poland.

Rynek magazynowy w Polsce nie zwalnia tempa nawet w czasie pandemii. To jeden z najszybciej rozwijających się sektorów nieruchomości komercyjnych w Europie. Od 2017 roku przybyło na nim 8,3 mln m2 powierzchni przemysłowo-magazynowej (to ponad 40 proc. obecnych zasobów).

Od stycznia do czerwca 2020 roku przybyło w Polsce milion m2 powierzchni przemysłowo-magazynowych, z czego 600 tys. m2 w II kwartale. Najwięcej nowych nieruchomości tego typu oddano do użytku w regionach: Warszawa II (353 tys. m2), Dolny Śląsk (193 tys. m2) oraz Górny Śląsk (180 tys. m2).

Pierwsza połowa tego roku przyniosła najwyższą w historii wielkość popytu brutto (nie uwzględniając umów krótkoterminowych, czyli do 12 miesięcy) – ok. 2,4 mln m2. Na koniec II kwartału w budowie pozostawało ok. 1,9 mln m2 powierzchni. Najwięcej przypadało na region Górnego Śląska (435 tys. m2) oraz strefę Warszawa II (324 tys. m2). Na wyróżnienie zasługuje też region Zachód. To właśnie tam powstaje największy z obecnie budowanych obiektów przemysłowo-magazynowych w Polsce. Panattoni BTS Świebodzin będzie mieć powierzchnię aż 203 500 m2. W poszerzaniu listy atrakcyjnych lokalizacji dla deweloperów i najemców pomaga poprawa infrastruktury drogowej w całym kraju.

W drugim kwartale tego roku wyodrębniono nową strefę magazynową, w skład której wchodzą obiekty zlokalizowane w granicach województwa opolskiego. W rozwoju tego regionu może pomóc położenie wzdłuż autostrady A4 oraz sąsiedztwo dwóch dużych stref głównych – Dolnego i Górnego Śląska.

Pod koniec II kwartału 2020 wskaźnik pustostanów, obniżył się do poziomu 7 proc. (spadek o 0,6 p. proc. w stosunku do I kwartału tego roku). Biorąc pod uwagę wysoki poziom nowej podaży w ostatnich latach, to nadal relatywnie mało, choć o 1.6 p. proc. wyżej niż rok temu. Zdaniem analityków branża zawdzięcza to w dużej mierze projektom typu BTS (build-to-suite) dopasowanym do potrzeb konkretnych najemców.

Przez ostatnie dwa lata zaobserwowano trend powolnego wzrostu bazowych stawek czynszu za wynajem powierzchni magazynowych. Obecnie dla najlepszych obiektów magazynowych w Polsce zawierają się one w zakresie od 3,40 do 5,25 euro za m2 miesięcznie.

Wzrost czynszów spowodowany jest rosnącymi kosztami pracy oraz materiałów budowlanych. Do tego dokłada się również wysoki popyt na powierzchnie magazynowe. Z drugiej strony silna konkurencja i wysoka podaż nowej powierzchni skłaniały właścicieli obiektów do oferowania najemcom atrakcyjnych zachęt czynszowych, w ten sposób redukując stawki czynszów efektywnych.

W opinii analityków BNP Paribas Real Estate Poland, dobrą kondycję sektora magazynowego może pogorszyć obecny kryzys zdrowotny, a także globalna recesja gospodarcza. W wielu branżach produkcja i zbyt towarów spadają, co może wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnię. Z drugiej strony, dodatkowym bodźcem rozwoju dla rynku przemysłowo – logistycznego w Polsce może być szeroko rozważany obecnie w Europie Zachodniej proces powrotu z produkcją przemysłową do lokalizacji znajdujących się bliżej rodzimych rynków zbytu. W tym kontekście Polskę można postrzegać jako dobrą alternatywę dla rynków dalekowschodnich.

Raport „At a Glance Industrial Q2 2020” do pobrania – wersja angielska i polska

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP